Serveis Immobiliaris

A FINQUES LASAUCA tanquem el cercle dels serveis immobiliaris. Estem presents a cada un dels punts de la cadena de valor: administració, assessoria financera i jurídica, assegurances, inversions, departament comercial i de comunitats de propietaris.


Serveis immobiliaris de Finques Lasauca

Comunitats de Propietaris

FINQUES LASAUCA és una immobiliària líder en la gestió de propietats horitzontals per la seva transparència i experiència en el sector. El servei d’administració de comunitats basa la seva tasca en un control econòmic i administratiu rigorós del pressupost i de les gestions de manteniment de la finca. El servei de FINQUES LASAUCA té com a principal objectiu satisfer les necessitats de totes les comunitats de propietaris que pretenen assolir un alt nivell de transparència, control econòmic i administratiu, així com una resolució efectiva de les incidències i gestions de la comunitat.

El servei per a Comunitats de Propietaris ofereix:

 • Cobrament de rebuts
 • Pagament de subministraments i manteniments
 • Pagament de factures de despeses imprevistes
 • Reparacions i obres, prèviament conformades per la junta de la Comunitat
 • Presentació de l'Estat de Comptes Anuals
 • Convocatòria, celebració i acta d'una Junta Ordinària anual
 • Celebració de juntes extraordinàries
 • Actuació com a Secretari/Administrador
 • Execució i seguiment dels acords
 • Atenció telefònica i personal de consultes i assessoraments
 • Tractament i seguiment d’incidències, sinistres, reparacions i obres
 • Tractament extrajudicial de la morositat
Comunitats de Propietaris

Àmbits d'actuació en Comunitats de Propietaris:

 • Edificis residencials: portem a terme un control econòmic rigorós dels pressupostos de la comunitat de veïns, tenim cura del manteniment de la finca i assessorem els propietaris en l'àmbit administratiu, fiscal i jurídic.
 • Promocions d’obra nova: gestionem la constitució de comunitats de propietaris en promocions d’obra nova o en comunitats en les quals s’ha produït una rehabilitació integral de l’edifici.
 • Comunitats en règim de construcció: oferim el servei de gestió per a promocions residencials venudes sobre plànol i per a cooperatives de veïns constituïdes per portar a terme la construcció d’una promoció.
 • Mancomunitats: administrem mancomunitats, posant una especial atenció en el compliment de la normativa i la legislació vigent, ocupant-nos de la gestió de cobraments i pagaments, seguiment anual del pressupost i manteniment de les finques i de les zones comunes.

 

 • Edificis residencials: portarem a terme un control econòmic rigorós dels pressupostos de la comunitat de veïns, tindrem cura del manteniment de la finca i assessorarem als propietaris a nivell administratiu, fiscal i jurídic.
 • Promocions d’obra nova: gestionem la constitució de comunitats de propietaris en promocions d’obra nova o en comunitats en les que s’ha produït una rehabilitació integral de l’edifici.
 • Comunitats en règim de construcció: oferim el servei de gestió per a promocions residencials venudes sobre plànol i per a cooperatives de veïns constituïdes per portar a terme la construcció d’una promoció.
 • Mancomunitats: administrem mancomunitats, posant una especial atenció en el compliment de la normativa i la legislació vigent, ocupant-nos de la gestió de cobraments i pagaments, seguiment anual del pressupost i manteniment de les finques i de les zones comunes.
 • Comunitats d’aparcaments, trasters, zones esportives i enjardinades: administrem tot tipus de zones comunitàries, realitzant les gestions necessàries per al correcte funcionament. Contractem els professionals de manteniment, supervisem el compliment de la normativa vigent, contractació de subministraments, etc.
 • Urbanitzacions: per urbanitzacions integrades dins d’un terme municipal, posarem a disposició un administrador que coordini la gestió d’aquelles zones i instal·lacions comunes.
 • Naus industrials, naus logístiques, locals i oficines: segons les necessitats del client, portarem a terme la gestió econòmica, administrativa, fiscal i jurídica d’espais comuns.

Administració de Lloguers

FINQUES LASAUCA mitjançant el servei d'administració de lloguers, aporta el coneixement i l'experiència que requereixen els nostres clients, inversors particulars i societats patrimonials, amb l'objectiu d'optimitzar el rendiment i la revalorització de la seva cartera immobiliària.

Administrem lloguers d'habitatges, edificis residencials, aparcaments, oficines, edificis d'oficines, locals comercials, centres comercials, naus industrials, naus logístiques i complexes empresarials.

Administració de Lloguers

El servei d’administració de lloguers ofereix:

Gestió economico-administrativa:

 • Revisió de l'immoble, rendes rebudes i despeses generades
 • Generació i cobrament de rebuts a arrendataris
 • Revisió i actualització de rendes
 • Gestió d'avals i garanties
 • Registre i manteniment de fiances
 • Control de venciment de contractes
 • Gestió de renúncies i liquidació de fiances
 • Repàs de l'immoble al lliurament de claus
 • Seguiment de l'estat dels cobraments i control de morositat
 • Manteniment preventiu i corrector de l'immoble i gestió d'incidències
 • Elaboració i seguiment dels pressupostos anuals
 • Liquidacions mensuals/trimestrals a la propietat
 • Gestió i liquidació de taxa model 600
 • Coordinació i seguiment de processos judicials

Gestió comercial:

 • Publicitat de l'immoble
 • Recerca i selecció d'arrendataris
 • Gestió dels contractes d'arrendament
 • Fidelització d'arrendataris