Services immobiliers

Chez FINQUES LASAUCA, nous fermons le cercle des services immobiliers. Nous sommes présents à chaque point de la chaîne de valeur : administration, conseil financier et juridique, assurances, investissements, service commercial et associations de propriétaires.


Serveis immobiliaris de Finques Lasauca

Communautés de propriétaires

FINQUES LASAUCA est une agence immobilière leader dans la gestion de propriétés horizontales grâce à sa transparence et son expérience dans le secteur. Le service d'administration communautaire repose sur un contrôle économique et administratif rigoureux du budget et de l'entretien de la propriété. L'objectif principal du service de FINQUES LASAUCA est de satisfaire les besoins de toutes les communautés de propriétaires qui souhaitent obtenir un haut niveau de transparence, de contrôle économique et administratif, ainsi qu'une résolution efficace des incidents et de la gestion de la communauté.

El servei per a Comunitats de Propietaris ofereix:

 • Cobrament de rebuts
 • Pagament de subministraments i manteniments
 • Pagament de factures de despeses imprevistes
 • Reparacions i obres, prèviament conformades per la junta de la Comunitat
 • Presentació de l'Estat de Comptes Anuals
 • Convocatòria, celebració i acta d'una Junta Ordinària anual
 • Celebració de juntes extraordinàries
 • Actuació com a Secretari/Administrador
 • Execució i seguiment dels acords
 • Atenció telefònica i personal de consultes i assessoraments
 • Tractament i seguiment d’incidències, sinistres, reparacions i obres
 • Tractament extrajudicial de la morositat
Comunitats de Propietaris

Àmbits d'actuació en Comunitats de Propietaris:

 • Edificis residencials: portem a terme un control econòmic rigorós dels pressupostos de la comunitat de veïns, tenim cura del manteniment de la finca i assessorem els propietaris en l'àmbit administratiu, fiscal i jurídic.
 • Promocions d’obra nova: gestionem la constitució de comunitats de propietaris en promocions d’obra nova o en comunitats en les quals s’ha produït una rehabilitació integral de l’edifici.
 • Comunitats en règim de construcció: oferim el servei de gestió per a promocions residencials venudes sobre plànol i per a cooperatives de veïns constituïdes per portar a terme la construcció d’una promoció.
 • Mancomunitats: administrem mancomunitats, posant una especial atenció en el compliment de la normativa i la legislació vigent, ocupant-nos de la gestió de cobraments i pagaments, seguiment anual del pressupost i manteniment de les finques i de les zones comunes.

 

 • Edificis residencials: portarem a terme un control econòmic rigorós dels pressupostos de la comunitat de veïns, tindrem cura del manteniment de la finca i assessorarem als propietaris a nivell administratiu, fiscal i jurídic.
 • Promocions d’obra nova: gestionem la constitució de comunitats de propietaris en promocions d’obra nova o en comunitats en les que s’ha produït una rehabilitació integral de l’edifici.
 • Comunitats en règim de construcció: oferim el servei de gestió per a promocions residencials venudes sobre plànol i per a cooperatives de veïns constituïdes per portar a terme la construcció d’una promoció.
 • Mancomunitats: administrem mancomunitats, posant una especial atenció en el compliment de la normativa i la legislació vigent, ocupant-nos de la gestió de cobraments i pagaments, seguiment anual del pressupost i manteniment de les finques i de les zones comunes.
 • Comunitats d’aparcaments, trasters, zones esportives i enjardinades: administrem tot tipus de zones comunitàries, realitzant les gestions necessàries per al correcte funcionament. Contractem els professionals de manteniment, supervisem el compliment de la normativa vigent, contractació de subministraments, etc.
 • Urbanitzacions: per urbanitzacions integrades dins d’un terme municipal, posarem a disposició un administrador que coordini la gestió d’aquelles zones i instal·lacions comunes.
 • Naus industrials, naus logístiques, locals i oficines: segons les necessitats del client, portarem a terme la gestió econòmica, administrativa, fiscal i jurídica d’espais comuns.

Administration des loyers

FINQUES LASAUCA, à travers son service de gestion locative, apporte les connaissances et l'expérience nécessaires à nos clients, investisseurs privés et sociétés de gestion d'actifs, dans le but d'optimiser la performance et la revalorisation de leur portefeuille immobilier.

Nous gérons la location de logements, d'immeubles résidentiels, de parkings, de bureaux, d'immeubles de bureaux, de locaux commerciaux, de centres commerciaux, d'entrepôts industriels, d'entrepôts logistiques et de complexes commerciaux.

Administració de Lloguers

El servei d’administració de lloguers ofereix:

Gestió economico-administrativa:

 • Revisió de l'immoble, rendes rebudes i despeses generades
 • Generació i cobrament de rebuts a arrendataris
 • Revisió i actualització de rendes
 • Gestió d'avals i garanties
 • Registre i manteniment de fiances
 • Control de venciment de contractes
 • Gestió de renúncies i liquidació de fiances
 • Repàs de l'immoble al lliurament de claus
 • Seguiment de l'estat dels cobraments i control de morositat
 • Manteniment preventiu i corrector de l'immoble i gestió d'incidències
 • Elaboració i seguiment dels pressupostos anuals
 • Liquidacions mensuals/trimestrals a la propietat
 • Gestió i liquidació de taxa model 600
 • Coordinació i seguiment de processos judicials

Gestió comercial:

 • Publicitat de l'immoble
 • Recerca i selecció d'arrendataris
 • Gestió dels contractes d'arrendament
 • Fidelització d'arrendataris